1. Al-Salam Förskola, från 1-5.
  2. Al-Salam Skolan, från F-9.
  3. Skandinavisk utbildningsledarskap.
  4. Skandinavisk forskningen och utveckling.
  5. Skandinaviska skolor.