En specialiserad utbildningsorganisation som arbetar i Skandinavien och de nordiska länderna. Den strävar efter att förse utbildning av hög kvalitet utifrån dess utbildningsorganisationer med utgångspunkt i svenska och skandinaviska beskrivningar och standarders. Organisationen följer särskilda bestämmelser utifrån svenska regelverk för stiftelser. Dess huvudkontor är i staden Örebro.